Aktualizacje


   Charakter programu, a także szybko i często zmieniające się przepisy  obowiązujące firmy wymagają sprawnego wprowadzania odpowiednich zmian w jego funkcjach tak, aby zawsze wykonywana praca była zgodna z bieżącymi przepisami.

  Ponadto producent nieustannie dokłada starań, aby program spełniał oczekiwania jak największego kręgu użytkowników. Oczekiwania, które tak naprawdę ujawniają się podczas jego użytkowania.

  Oba te powody powodują konieczność uaktualnianie programu, jego zawartości merytorycznej, funkcji, treści przepisów oraz sposobu obsługi. Tę potrzebę dobrze obrazuje fakt, że pierwotna wersja programu liczyła około 220.000 linii kodu, a dziś liczy już ponad 1.100.000 linii.

  

  Yarston  aktualizuje programy co miesiąc, natomiast użytkownicy mogą wybrać częstotliwość otrzymywania aktualizacji.


Aktualizacje są konieczne dla skutecznego korzystania z programu.


Korzystanie z aktualizacji upoważnia też użytkownika do dostępu  do bezpłatnej pomocy technicznej - HOT LINE