Opis zawartości


Vademecum szefa to program do pełnej obsługi firm w zakresie sprzedaży, fakturowania, rozliczeń magazynu, książki podatkowej, ewidencji VAT i PIT, JPK, deklaracji podatkowych, kadr i płac, windykacji należności. Przeznaczony jest dla średnich i mniejszych firm. Szczególnie ceniony za prostotę obsługi i kompletną zawartość.

Zawiera wiele modułów:Faktury sprzedaż pokaż

Obsługa sprzedaży, również na wielu stanowiskach. Faktury, korekty, rachunki, duplikaty, pro forma, zamówienia. Odkładanie faktur i faktury zbiorowe na podstawie WZ-tek. Własne wzory faktur lub druk na papierze firmowym. Rejestr zadłużenia odbiorców. Pokwitowania wpłat. Wiele cenników,  różne waluty. Przyporządkowanie cennika i upustów danemu odbiorcy Automatyczne wyliczanie cen sprzedaży. Informacja o marży przy sprzedaży. Udzielanie upustów. Terminy płatności i limity kredytu. Wystawianie faktur z list odbiorców i towarów, bezpośrednio z klawiatury lub oboma sposobami łącznie. Druk faktur. Kontrola zadłużenia odbiorców.

powrót do spisu

Magazyn pokaż

Rozliczanie ilościowe i wartościowe towarów wg sposobu FIFO, kontrola stanów minimalnych i maksymalnych. Różne towary o tym samym numerze katalogowym. Zamówienia. Tworzenie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, zestawień inwentaryzacyjnych, WZ, PP, RW itp.

Współpraca z fakturowaniem. Rozliczanie płatności. Usługi zawierające towary z magazynu.

powrót do spisu


PKPiR, ewidencje VAT pokaż

Automatyczne prowadzenie PKPiR oraz ewidencji VAT. Wpisywanie faktur do dwóch kolumn PKPiR. Rozpisywanie VAT na poszczególne stawki. Kontrola poprawności wpisów. Tworzenie dokumentów związanych. Intuicyjna wyszukiwarka pozwalająca na znalezienie firmy lub towaru po wpisaniu dowolnej informacji. Rozliczanie VAT wg faktur lub metodą kasową.

powrót do spisu


Deklaracje PIT, VAT pokaż

Automatyczne sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych w podatku od osób fizycznych i VAT. Rozliczanie podatku pracowników oraz wspólników firmy. Aktualne wzory deklaracji PIT i VAT. Przygotowywanie danych do deklaracji. Możliwość korygowania, uzupełniania, formatowania informacji zawartych w deklaracji..

powrót do spisu

Kadry pokaż

Ponad 50 automatycznie sporządzanych dokumentów kadrowych. Komentarze prawne do każdego dokumentu. Spis pracowników. Kartoteka każdego pracownika. Inteligentna wyszukiwarka. Alfabetyczny rejestr sporządzonych dokumentów. Edytor tekstu. Bardzo łatwa zmiana treści dokumentów. Tworzenie wzoru użytkownika dla każdego dokumentu. Ewidencja czasu pracy. Rejestr badań lekarskich. Testy psychologiczne do doboru pracowników.

powrót do spisu

Płace pokaż

Obliczanie wypłat dla pracowników, składek na ubezpieczenia (też III filar) i podatku. Indywidualne zestawianie składników płac dla każdego pracownika w każdym miesiącu. Zaawansowane kalkulatory. Wydruki płac zbiorcze oraz indywidualne. Kartoteka wynagrodzeń. Eksport do "Płatnika". Automatyczne sporządzanie i obliczanie innych wypłat np. nagroda jubileuszowa, ryczałty itp. Wypłata przelewem dowolnej części wynagrodzenia. Podstawianie wypłat z poprzednich miesięcy.

powrót do spisu

Przelewy pokaż

Przelewy bankowe wg wzoru spełniającego wszystkie wymagania Związku Banków Polskich. Przelewy do ZUS. Przelewy do US. Wpłaty gotówkowe. Wybór waluty przelewu. Rejestr sporządzonych przelewów z możliwością wyszukiwania wg wielu kryteriów. Import kont z innych modułów. Inteligentna lista tytułów wpłat.

powrót do spisu

Dokumenty, umowy, druki pokaż

Wzory blisko 100 dokumentów - umów cywilno-prawnych: umowa zlecenia, najmu, kupna-sprzedaży, pożyczki, i wiele innych. Rozliczenie samochodu w firmie. Automatyczne sporządzanie dokumentów. Komentarze prawne. Tworzenie wzorów użytkownika. Rejestr dokumentów. Korespondencja seryjna.

powrót do spisu

Kalkulator odsetkowy pokaż

Program do naliczania odsetek od należności i kredytów. Odsetki ustawowe, urzędowe, między podmiotami gospodarczymi oraz umowne. Obliczenia odsetek w rachunku stu.

powrót do spisu

Windykacja długów pokaż

System odzyskiwania należności od dłużników. Oba rodzaje odsetek karnych. Automatycznie sporządzane wzory pism o zapłatę należności. Noty odsetkowe. Pozew sądowy i inne pisma procesowe. Pełnomocnictwa procesowe. Korespondencja seryjna. Komentarz prawny.

powrót do spisu

Rejestr oprogramowania pokaż

Pozwala na prowadzenie rejestru zakupionych programów i miejsca ich zainstalowania. Prowadzenie okresowych kontroli w tym zakresie pomoże uniknąć kłopotów (czasem dotkliwych) podczas kontroli przez uprawnione instytucje.

powrót do spisu

Przepisy prawne pokaż

Czy jesteście Państwo informowani o wszystkich ważnych zmianach przepisów?

Czy jesteście pewni, że przepisy, których używacie są aktualne?

Dzięki "Vademecum szefa" na te pytania można zawsze odpowiedzieć: TAK.

Program zawiera około 400 zawsze aktualnych aktów prawnych dotyczących wszystkich aspektów działalności gospodarczej, a ponadto przepisy przydatne w różnych okolicznościach.

Wiele przepisów jest opracowanych przez specjalistów tak, aby przepis można było zrozumieć szybko i łatwo, a każdą informację wyszukać natychmiast i to na wiele sposobów.

Przykładowe przepisy:

Podatki dochodowe, VAT i akcyza, Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo wekslowe, Kodeks handlowy, Kodeks spółek handlowych, Postępowanie ugodowe, Postępowanie upadłościowe, Egzekucja komornicza, Opłaty sądowe, Honoraria adwokatów i radców prawnych, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Własność przemysłowa, Dane osobowe, Ustawa o broni, Ochrona mienia, Kodeks karny skarbowy, Kodeks administracyjny, Prawo bankowe, Prawo dewizowe, Zastaw rejestrowy, Kodeks rodzinny, Spadki i darowizny, Podatek od czynności cywilno-prawnych, Rachunkowość, Ubezpieczenia, Prawo budowlane, Nieruchomości, Prawo lokalowe, Prawo transportowe, Kodeks drogowy, Zamówienia publiczne, Inspekcja skarbowa, Inspekcja handlowa, Inspekcja sanitarna, Inspekcja pracy, Inspekcja ochrony środowiska, Dozór techniczny,

powrót do spisu

Edytor tekstu Ydo pokaż

Przypomina w działaniu Word, ale jest prostszy w obsłudze. Umożliwia tworzenie własnych dokumentów przez użytkownika. Jest wykorzystywany w programie samodzielnie oraz do tworzenia większości dokumentów dzięki czemu mogą być one dowolnie poprawiane, korygowane i kształtowane przed wykonaniem wydruku.

powrót do spisu

Informacje pokaż

Informacje adresowe urzędów skarbowych, opłaty pocztowe, numery kierunkowe, składki ZUS, diety i ryczałty w delegacjach, zatrudnianie i zarobki emerytów i rencistów, młodociani, zasiłki, odszkodowania, samochody w firmie

oraz wiele innych

powrót do spisu

Terminarz pokaż

Terminarz składa się z 50-letniego kalendarza oraz terminarza typu agenda. Pozwala na planowanie pojedynczych zadań, a także zadań okresowych - np imienin pracowników. W każdym dniu posiada graficzny wskaźnik zajętego czasu, a w dniu bieżącym wskaźnik jego upływu.

Jest bardzo ceniony przez użytkowników ze względu na prostotę obsługi i dobre zaspokojenie potrzeb.

powrót do spisu

Inne informacje o programie

Program posiada bardzo wiele funkcji ułatwiających korzystanie- np:

- demo pozwalające na próbne operacje bez obawy o uszkodzenia danych

- archiwum pozwalające na tworzenie kopii bezpieczeństwa

- notatnik pozwalający na zapisywanie uwag do modułu

- instrukcję obsługi w postaci tekstowej oraz filmu

Ponadto użytkownicy programu mogą korzystać z pomocy technicznej tzw Hot-Line pozwalającej na otrzymywanie porad dotyczących działania i funkcji programu drogą telefoniczną lub e-mailami.

Program może pracować w sieci, nawet poprzez internet

powrót do spisu