Wersje programu


Program Vademecum szefa jest dostarczany użytkownikom w wielu wersjach i odmianach uwzględniających:

1. Przeznaczenie
   - wersja W - do użytku własnego - do obsługi jednej firmy
   - wersja K -  komercyjna do świadczenia usług dla wiele firm

   - wersje Mini - zestawy modułów - na indywidualne zamówienie


2. Pracę sieciową
   - wersja jednostanowiskowa

   - wersja do pracy w sieci lokalnej (pod jednym adresem)

   - wersja do pracy w sieci rozległej (internetowej, polpak itp - dla komputerów
       znajdujących się pod różnymi adresami)


3. Rodzaj licencji
   - bezterminowa
   - na 12 miesięcy

   - na 24 miesiące


Ponadto każda wersja programu może być dostosowana do indywidualnych wymagań użytkowników poprzez np. dołączenie dowolnych modułów umożliwienie importu z konkretnego programu, wyposażenie w indywidualne dokumenty itp.